فوت ماساژ

دسته بندی: ماساژ

مدت زمان (دقیقه) قیمت (هزار تومان)
30 800

پا ها قلب دوم ما، نقش موثر و بسیار مهمی در سلامت بدن ما دارند. پاهای انسان به دلیل وجود سیستمهای عصبی بسیار، تحمل وزن و حفظ تعادل، نقش بسیار مهمی در آرامش و سلامت انسان دارند، به نحوی که هرگونه خستگی و ناراحتی در ناحیه کف پا ها به کل بدن سرایت پیدا می کنه. مدت زیادی است که در نقاط مختلفی از جهان، برخی پزشکان از ماساژ پا ( ماساژ کف پا ) برای تشخیص و درمان بیماریهای گوناگون بهره می گیرند که اصطلاحاً آن را Foot Reflexology می گویند. در ماساژ پا برای هر عضو از بدن، بخش کوچکی از پا را در نظر می گیرند که با آن عضو از نظر سیستم عصبی مرتبط بوده و با ماساژ تخصصی آن بخش از پا به تسکین آن عضو می پردازند.