ماساژ سنگ داغ

دسته بندی: ماساژ

مدت زمان (دقیقه) قیمت (هزار تومان)
90 2280
120 2700

ماساژ سنگ داغ که به ماساژ ( هات استون) نیز معروف است، نوعی ماساژ است که در آن از سنگ‌های صاف و حرارت دیده برای انجام ماساژ استفاده میشود. این احتمال وجود دارد که این سبک از سنت شفابخشی آیورودا که ۵۰۰۰ سال پیش در هند وجود داشته است، سرچشمه گرفته باشد. ماساژ سنگ داغ به ماساژ بدن با استفاده از سنگ‌های صاف و صیقلی به عنوان بخشی از یک پروتکل درمانی گفته می‌شود. این سنگ‌ها اغلب بصورت گرم استفاده می‌شوند، اما در برخی موارد خاص از سنگ های سرد نیز استفاده می‌شود. درمانگر سنگ‌های ماساژ را بر روی نقاط خاصی از بدن قرار می‌دهد و یا به حرکت در می آورد. این نقاط و مسیر ها ممکن است بسته به مناطق عضلانی و سابقه سلامتی مراجعه کننده متفاوت باشند. با این وجود به طور کلی سنگ‌ها در مناطق زیر قرار داده می‌شوند: در دو طرف ستون فقرات روی عضلات در کف دست‌ها و پاها روی و پشت پاها و شکم اطراف کتف ها / کمر بند شانه ای دو طرف گردن و قسمت بالایی شانه ها و... ممکن است سنگ‌های کوچکی بین انگشتان پا یا پیشانی هم قرار داده شوند.