فیشال برند آنوبیس (خانم ها)

دسته بندی: فیشال

نوع خدمات قیمت (هزار تومان)
فیشال کلاسیک 1100
فیشال VIP 1600

فیشال کلاسیک ( خانم ها ) برند آنوبیس اسپانیا مناسب جهت پوستهای حساس ،چرب و جوشدار ، دهیدراته و مختلط با انواع مشکلات پوستی میباشد
مراحل فیشال را در انتهای همین صفحه بخوانید


فیشال VIP ( خانم ها ) برند آنوبیس اسپانیا مناسب جهت پوستهای حساس ،چرب و جوشدار ، دهیدراته و مختلط با انواع مشکلات پوستی میباشد
مراحل فیشال را در انتهای همین صفحه بخوانید