فیشال برند اِلما ( خانم ها )

دسته بندی: فیشال

نوع خدمات قیمت (هزار تومان)
فیشال کلاسیک 800
فیشال VIP 1300

فیشال کلاسیک ( خانم ها ) برند الما کانادا مناسب برای پوستهای نرمال و خشک است که دارای مشکلات پوستی اعم از جوش ، چربی ،لک و غیره نیستند
مراحل فیشال را در انتهای همین صفحه بخوانید


فیشال VIP ( خانم ها ) برند الما کانادا مناسب برای پوستهای نرمال و خشک است که دارای مشکلات پوستی اعم از جوش ، چربی ،لک و غیره نیستند
مراحل فیشال را در انتهای همین صفحه بخوانید